รปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ | บริษัททำความสะอาดเชียงใหม่ | คลีนนิ่งเชียงใหม่ | แม่บ้านเชียงใหม่

รปภ.เชียงราย | บริษัทรปภ.เชียงราย | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงราย | บริษัททำความสะอาดเชียงราย | คลีนนิ่งเชียงราย | แม่บ้านเชียงราย

รปภ.ลำปาง | บริษัทรปภ.ลำปาง | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำปาง | บริษัททำความสะอาดลำปาง | คลีนนิ่งลำปาง | แม่บ้านลำปาง

รปภ.ลำพูน | บริษัทรปภ.ลำพูน | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำพูน | บริษัททำความสะอาดลำพูน | คลีนนิ่งลำพูน | แม่บ้านลำพูน

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด ( Security Kampanat and Cleaning )
ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยนายกัมปนาท ธิสา และคณะกรรมการบริหาร

คณะที่ปรึกษา พันตำรวจโทสวัสดิ์  วงค์ชัย            
ตำแหน่ง   รองผู้กำกับสืบสวน ภาค 5

จดทะเบียนวันที่ 30 มกราคม 2556
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 174/184 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่สำคัญ เช่น นิติบุคคล สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั่วไปในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือ โดยคณะทำงานที่มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยมาเป็นเวลานานที่ผ่านการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีความมุ่งมั่นจัดตั้งองค์กรมาดูแลความปลอดภัยในรูปแบบสร้างสังคม จึงได้มีนโยบายที่ต้องการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการให้ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี ทีมบริหารและคณะทำงาน มีความมั่นใจว่าเจ้าน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานแรงงานต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด มีความเพียบพร้อมด้วยคุณภาพในการให้บริการต่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการบริหารยุคใหม่ที่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะให้ความสำคัญต่อตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานแล้ว ยังจัดให้มีสวัสดิการค่าจ้างที่ดีแก่พนักงาน จึงเป็นที่มาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีคุณภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคณะบริหารและพนักงานทุกระดับ จะจัดการงานของท่านได้อย่างสำเร็จ เรียนร้อยสมดั่งที่ท่านให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริการ จึงใคร่ขอขอบคุณไว้เป็นการล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาให้การรักษาความปลอดภัยสูงสุดมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  และพัฒนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง  รวมทั้งมีระบบการจัดการ  และระบบข้อมูลที่ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อสามารถให้บริการในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ

  • พัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ให้มีการอบรม  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • สนับสนุนข้อมูลให้มีความทันสมัยกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
  • วางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ  และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด