รปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ | บริษัททำความสะอาดเชียงใหม่ | คลีนนิ่งเชียงใหม่ | แม่บ้านเชียงใหม่

รปภ.เชียงราย | บริษัทรปภ.เชียงราย | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงราย | บริษัททำความสะอาดเชียงราย | คลีนนิ่งเชียงราย | แม่บ้านเชียงราย

รปภ.ลำปาง | บริษัทรปภ.ลำปาง | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำปาง | บริษัททำความสะอาดลำปาง | คลีนนิ่งลำปาง | แม่บ้านลำปาง

รปภ.ลำพูน | บริษัทรปภ.ลำพูน | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำพูน | บริษัททำความสะอาดลำพูน | คลีนนิ่งลำพูน | แม่บ้านลำพูน

 

  

 

จัดส่งแม่บ้านทำความสะอาดประจำอาคาร สำนัก งาน ออฟฟิศ อพาร์เมนท์ คอนโด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ขั้นตอนการเสนอบริการทำความสะอาดแบบแม่บ้านประจำ เมื่อได้รับการติดต่อจากลูกค้าที่สนใจในบริการ

  • สอบถามความต้องการและข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบ
  • ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งอีเมลล์ ใบเสนอราคาให้ลูกค้า พิจารณาก่อน
  • ลูกค้าติดต่อกลับมา ( ราคาผ่านการพิจารณา ) จะขอนัดพบลูกค้าเพื่อเข้าสำรวจหน้างาน พร้อมกับนำตัวอย่างสัญญาว่าจ้างมอบให้ลูกค้า เพื่อตกลงในรายละเอียดต่าง ๆ
  • เมื่อทราบกำหนดวันเริ่มงานแล้ว นำสัญญาว่าจ้างที่จัดพิมพ์สมบูรณ์ตามข้อตกลงแล้ว พร้อมกับแม่บ้าน , ประวัติแม่บ้านไปส่งมอบ ณ วันเริ่มงาน
   
 

หน้าที่และขอบข่ายการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาดแบบประจำ

 • ปัด กวาด เช็ด ถู ทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องประชุม โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ทั้งหมดให้สะอาด
 • เช็ดทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง ประตู ที่อยู่ในบริเวณที่แม่บ้านสามารถเช็ดได้
 • ทำความสะอาดห้องครัว ตู้เย็น แก้วน้ำ จาน ถ้วยชาม ช้อน และเตรียมน้ำเข้าตู้เย็น
 • ทำความสะอาดห้องน้ำ
 • เก็บขยะทุกจุดให้สะอาด
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า

ระยะเวลาทำสัญญา การบริการทำความสะอาด

 • 3  เดือน  ( อายุสัญญาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า )
 • 6  เดือน
 • 12  เดือน
  
 

ชั่วโมงการทำงาน

 • เวลาทำงานปรกติระหว่าง 08.00 – 17.00 น.
 • ( สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )

วันปฏิบัติงาน

 • วันจันทร์ - ศุกร์ อัตราค่าบริการ / คน / เดือน
 • วันจันทร์ - เสาร์ อัตราค่าบริการ / คน / เดือน
 • วันจันทร์ - อาทิตย์ อัตราค่าบริการ / คน / เดือน

***  เสนออัตราค่าบริการทำความสะอาดแบบ รวม อุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด  และ ไม่รวม อุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด 

 
 

บริการทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Clean

 • สำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ออกแบบ ตกแต่งภายใน ก่อนส่งมอบงาน
 • ท่านเจ้าของบ้านใหม่ บ้าน Renovate ใหม่ บ้านให้เช่า ก่อนย้ายเข้าอยู่
 • บ้านอยู่อาศัยแล้ว ทำความสะอาดประจำปี
 • อาคาร สำนักงาน อพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว ร้านอาหาร โชว์รูม สถานศึกษา โรงแรม ฯลฯ
 • กระจกสูง โรงงานอุตสาหกรรมใหม่ และ เก่า โครงหลังคาโรงงาน
 • ซักพรม โซฟา เก้าอี้ ซักผ้าม่าน ม่านปรับแสง ถอดซักพร้อมติดตั้ง
 • ลอกหน้าพื้น ขัดล้าง ลงแวกซ์ เคลือบเงา พื้นหินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้อง กระเบื้องยาง ฯลฯ

มีบริการทำความสะอาดหลายประเภทไว้บริการท่าน ในราคาย่อมเยาว์ พร้อมทีมงานมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาด ครบครัน

ขอบข่ายการให้บริการรักษาความสะอาดและแม่บ้าน

     1.  จัดวางแผนการในการทำความสะอาดและระบบแม่บ้าน เพื่อกำหนดมาตรฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนและประเมินคุณภาพของงาน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ

     2.  จัดพนักงานและแม่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมทดสอบคัดเลือกจากทางบริษัทจำกัด ให้กับท่าน พร้อมกับจัดส่งประวัติและ มีใบสำคัญประจำตัวพนักงานทุกคน

     3.  ติดตามผลการทำงานของพนักงานและ ติดต่อประสานงานกับทางท่าน เพื่อประเมินผลในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

     4.  จัดดำเนินการโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หากพนักงานผู้นั้น ทำหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือสร้างปัญหาให้กับทางท่าน ทางบริษัทจะจัดการเปลี่ยนตัวพนักงานทันทีโดยบริษัทฯ มีบริการรับแจ้งเหตุที่สำนักงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

     5.  กรณีทรัพย์สินสูญหายหรือ เสียหายเนื่องจากความประมาทเลินเล่อหรือ การทุจริตของพนักงาน บริษัทฯ ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทรัพย์สิน ในวงเงินประกันไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน อย่างไรก็ดีบริษัทจำกัด มีมาตรการสูงในการควบคุมดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินไม่ให้ เกิดการสูญหายหรือ ความเสียหายขึ้น

     6.  ท่านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ภายใน 30 วัน หรือหากการทำงานของพนักงานมีข้อบกพร่อง ขาดประสิทธิภาพโดยได้กล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัทจำกัดแล้วแต่ทางบริษัทฯยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ทางบริษัทฯอนุญาตให้บอกยกเลิกสัญญาได้ในทันที    ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่