รปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ | บริษัททำความสะอาดเชียงใหม่ | คลีนนิ่งเชียงใหม่ | แม่บ้านเชียงใหม่

รปภ.เชียงราย | บริษัทรปภ.เชียงราย | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงราย | บริษัททำความสะอาดเชียงราย | คลีนนิ่งเชียงราย | แม่บ้านเชียงราย

รปภ.ลำปาง | บริษัทรปภ.ลำปาง | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำปาง | บริษัททำความสะอาดลำปาง | คลีนนิ่งลำปาง | แม่บ้านลำปาง

รปภ.ลำพูน | บริษัทรปภ.ลำพูน | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำพูน | บริษัททำความสะอาดลำพูน | คลีนนิ่งลำพูน | แม่บ้านลำพูน

 

 
 

บริษัทฯ จำกัด จัดให้มีการอบรมทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดภายในโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ และพนักงานทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่ทางบริษัท จำกัดฯ ได้กำหนดไว้ตามหัวข้อการอบรมดังนี้

  • การรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ระเบียบวินัย
  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การอำนวยการจราจร
  • การตรวจการ การค้นหา การควบคุมการเข้าออกพื้นที่ การเขียนรายงาน
  • ทักษะการติดต่อสื่อสาร
  • การบริการลูกค้า
  • การดับเพลิงเบื้องต้น