บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

ไม่มีอะไรที่พวกเรา “ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน”

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

ไม่มีอะไรที่พวกเรา “ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน”

การบริการรักษาความปลอดภัย

Security Services

การบริการรักษาความปลอดภัย

Security Services

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและอาคารสถานที่

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการอารักขา บุคคลสำคัญ ทรัพย์สิน อาคารสถานที่
การตรวจสอบพัฒนายกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
การตรวจสอบประวัติบุคคลและพนักงาน

การฝึกอบรม

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด มีความยินดีขอเสนอบริการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ วางแผนและจัดระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเครื่องมือสัญญาณเตือนภัยอันทันสมัย โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง และเชี่ยวชาญด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะพร้อมที่จะให้บริการท่านด้วย พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีระเบียบวินัยดี มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการฝึกอบรมและคัดเลือกแล้วเป็นอย่างดี

ลูกค้าของเรา

รายชื่อลูกค้าทั้งหมด