เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

( Security Kampanat and Cleaning )

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยนายกัมปนาท ธิสา และคณะกรรมการบริหาร
คณะที่ปรึกษา พันตำรวจโทสวัสดิ์ วงค์ชัย ตำแหน่ง รองผู้กำกับสืบสวน ภาค 5
จดทะเบียนวันที่ 30 มกราคม 2556 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 174/184 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่สำคัญ เช่น นิติบุคคล สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั่วไปในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคกลาง โดยคณะทำงานที่มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยมาเป็นเวลานานที่ผ่านการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีความมุ่งมั่นจัดตั้งองค์กรมาดูแลความปลอดภัยในรูปแบบสร้างสังคม จึงได้มีนโยบายที่ต้องการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการให้ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี ทีมบริหารและคณะทำงาน มีความมั่นใจว่าเจ้าน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานแรงงานต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด มีความเพียบพร้อมด้วยคุณภาพในการให้บริการต่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการบริหารยุคใหม่ที่ทางบริษัท มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะให้ความสำคัญต่อตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานแล้ว ยังจัดให้มีสวัสดิการค่าจ้างที่ดีแก่พนักงาน จึงเป็นที่มาของบริษัท ที่มีคุณภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคณะบริหารและพนักงานทุกระดับ

จะจัดการงานของท่านได้อย่างสำเร็จ เรียนร้อยสมดั่งที่ท่านให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริการ จึงใคร่ขอขอบคุณไว้เป็นการล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาให้การรักษาความปลอดภัยสูงสุดมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และพัฒนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง รวมทั้งมีระบบการจัดการ และระบบข้อมูลที่ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสามารถให้บริการในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด