ติดต่อเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

( Security Kampanat and Cleaning )

Contact Us

Contact Information

นายกัมปนาท ธิสา (ผู้จัดการ)
โทร: 084-4866716, 092-2482673

นายอัครชัย จำรัส (ฝ่ายปฏิบัติการ)
โทร: 080-2238058

นางสาวฐิติมา ธรรมจักร์ (เจ้าหน้าที่การเงิน)
โทร: 093-2147799